Ordet og Ånden! Skriv ut E-post
lørdag 29. september 2007 18:00
Bibelen, Guds Ord, og Den Hellige Ånd hører uløselig sammen. Den Hellige Ånd er bibelens egentlige forfatter. De som skrev var alle drevet av den Hellige Ånd. Bibelen er derfor Guds Ord til oss, og gjelder til alle tider. Guds ord blir aldri avlegs, men er like aktuelt i dag. Det er også meningen at Ordet skal forandre oss.
I dag er det slik at mange prøver å forandre Ordet slik at det passer bedre for vår moderne tid. Det hevdes å være tidsbestemt. Det gjelder ikke lenger for vår tid. Slike argumenter kan jo brukes om det aller meste som vi ikke selv "liker". I såfall gjør vi oss selv til Herrer over Skriften, der vi selv ønsker å bestemme hva som gjelder og ikke gjelder. Dette er egentlig en forførelse fra Djevelen, der han bruker den samme taktikken som i Edene have: "Har Gud virkelig sagt?" La oss svare ham slik Jesus gjorde da han ble fristet: "Det står skrevet!"

 

Samtidig som Kristne holder urokkelig fast på Bibelens Ord, så er det like viktig å følge oppfordringen om å bli "Fylt av Ånden" Den samme Ånd som inspirerte Bibelens forfattere, trenger vi for å forstå Guds Ord, og for å kunne leve det Gudslivet som bibelen forteller om. De første kristne er her vårt eksempel. De ventet på øvresal i bønn og faste, og da pinsedagen kom ble de alle fylt med den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd deler så ut forskjellige nådegaver etter som han vil.

Drevet av den Hellige Ånd utbredte evangeliet seg med en enorm fart, og tusenvis av mennesker ble frelst og lagt til menighetene. Vi har de samme mulighetene i dag som de første kristne hadde. Gud er den samme. Jesus er den samme, og den Hellige Ånd er den samme. Guds løfter er de samme: "Be, så skal dere få! Let, så skal dere finne, og bank på så skal det lukkes opp for dere."