Enhet på tvers av kirkesamfunn! Skriv ut
tirsdag 02. oktober 2007 11:34

Bispekolegiet i den Norske Kirke har nå med knappest mulig flertall godt inn for akseptering av homofilt samliv, og gitt dem rettigheter til å inneha vigslede stillinger i kirken. Problemet med dette er at en Kirke ikke kan forandre lære etter det et flertall bestemmer. Vi har faktisk noe skriftlig å holde oss til. Vi har Bibelen, Den Hellige Skrift.
Da kirken nå setter seg over bibelens lære utelukker de Gud fra kirken. Selv om Kirken innfører vranglære, er det fortsatt mange medlemmer og prester som ikke kan være med på dette. Det er ikke alle som lar seg forføre. Slik er det også i andre kirkesamfunn der liberalteologi innføres. I Metodistkirken i Norge har de nå også åpnet for akseptering av homofilt samliv(se faksimile nedenfor), men fortatt finnes det mange metodister som ikke vil være med på dette. Innenfor batistkirken er det fortsatt et flertall som ikke vil akseptere homofilt samliv, og Oslo 3. baptistmenighet ble i fjor ekskludert på grunn av dette.

Blant pinsevenner er det fortsatt utenkelig å kunne akseptere dette, men når de nå flere steder går inn for kvinnelige forstandere og eldste, så kan det være et tidsspørsmål før også en pinsemenighet i Norge aksepterer homofilt samliv. En av våre kjente evangelister, Emanuel Minos, utrykte også bekymring for dette for noen år siden da han talte i pinsevennenes sommerstevne på Hedmarktoppen. Hans bekymring var at ”nå gjelder det kvinnelig lederskap, men neste gang kan det gjelde homofilt samliv”.

Denne utviklingen vi når ser i mange kirkesamfunn vil føre til at de som fortsatt vil holde seg til bibelens lære, vil finne hverandre, og komme sammen på tvers av de tradisjonelle grensene. Vi vil derfor kunne se en bibelsk/Åndelig enhet på tvers av kirkene. Det vil bli mer naturlig å ha enhet med bibeltro mennesker i andre kirkesamfunn, enn å ha enhet med liberale mennesker i sitt eget kirkesamfunn. Den tverrkirkelige gruppen, som inviterte til seminar i Greåker 3. november, er et eksempel på dette.

 

Se faksimile: "Metodistkirken på ville og farlige veier" av Bjørn Olav Hansen