Likestilling og liberalteologi! Skriv ut E-post
lørdag 29. september 2007 05:10

Pinsebevegelsen har i stor grad vært en bevegelse preget av vekkelse med Ånd og liv. Samtidig har menighetene holdt en læremessig/teologisk stø kurs, der forkynnelsen av Guds Ord har stått sentralt. Hvilket syn har vi på bibelen i dag? Hvordan skal bibelen tolkes i det moderne samfunnet vi lever i? Hva er rett og hva er galt? Er det bibelens ord som er riktig eller er det samfunnets normer som er riktige?


Vi Pinsevenner har tradisjonelt hatt et fundamentalistisk syn på bibelen. Dette innebærer at vi ser på bibelen som 100 % Guddommelig. Hele bibelen er Guds ord til oss. Dette betyr at dersom bibelens normer står imot det moderne samfunnets normer, så velger vi å stå på det Guds ord sier. Det har også vært i pinsevenners tradisjon å tolke bibelen med seg selv, ikke bruke løsrevet sitater, men lese hva summen av Guds Ord sier. På samme tid er bibelen også 100 % menneskelig. Den er skrevet av mange slags mennesker, og de har alle satt sitt personlige preg på det de har skrevet.


Det har derimot i de senere år skjedd en utvikling av pinsevennenes lære/teologi, som vi vil advare imot. Det gjelder pinsevennenes gradvise innføring av likestilling mellom mann og kvinne. Dette er et skritt i liberal retning. Noen menigheter har innført kvinnelige eldste og pastorer. Argumenter som ofte brukes er at det vi leser i bibelen om disse tingene er tidsbestemt, og dermed gjelder det ikke for vår tid. Videre har det blitt hevdet at likestillingen må innføres for at menigheten kan bli en menighet for alle. Her er det verdt å legge merke til at de samme argumenter som brukes for å innføre kvinnelig eldste og pastorer i pinsebevegelsen er de samme argumentene som Kirken i Norge brukte da de, for flere år siden, innførte kvinnelige prester, og det er også de samme argumentene som Kirken nå bruker for og legaliserer homofilt samliv. Det er også verdt å legge merke til at disse argumentene kan brukes til å ”vri og vrenge på” nesten hva det skulle være i Guds ord.


Her må vi ta et valg. Skal vi ha bibelen som rettesnor, eller skal vi la et moderne og verdslig samfunn bestemme hva som er rett og galt. Vil derfor med dette formane oss alle, både brødre og søstere, til å stå fast på Ordet.

Apostlenes gjerninger 2,42 ; ”Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære..” La oss også i dag holde trolig fast ved apostlenes lære slik vi finner den i bibelen.