Spør etter de gamle stier! Skriv ut
torsdag 20. desember 2007 17:26

I Profeten Jeremias 6,16 står det skrevet: ”Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.”

Det var Profeten Jeremias som bar frem dette budskapet ifra Gud. Spør etter De Gamle Stier! Han blir gjerne kalt for den gråtende Profet, og han hadde virkelig grunn til å gråte denne Guds mannen som sto i fullstendig opposisjon imot den tid han levde i.
Denne tiden som var preget av en populær forkynnelse - vers 14 i det samme kapittel: ”De læger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er dog ingen fred.” Profetene profeterer løgn. De serverte det folk ville ha istedenfor sannheten og det de var i behov av. Esaias sier det på denne måten: ”Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø; de ligger og drømmer og holder av å sove;” (Esaias 56,10)

Guds menighet/folk var på rask vei bort ifra den enfoldige troskapen til Herren som en gang hadde gitt dem velsignelse. Nå skrek folk i sinne og motstand når profetrøsten lot seg høre i landet. Herrens sanne tjenere ble bedt om å dra bort der ifra, og profetere ett annet sted. Folket ville bare høre de søvndyssende, og "trøstende" utleggelser fra de falske profeter. Det kunne i sannhet sies som det står skrevet att "Herrens ord var dyrt i de dager.”

Det var i det hele tatt ett meget mørkt bilde som tegnet seg. Åndelig talt meget likt vår Endetids frafallen kristenhet. Men midt i denne tiden står det frem en ung profet, og han kommer ikke med noen nye veier eller metoder. Men i troskap til Herren, og det kall han har fått, så profeterer han Herrens budskap drevet av den Hellige Ånd. Disse ordene: ”Spør etter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.”

Midt i en tid med frafall og motstand mot det radikale og rene Guds ord, så står det frem en Herrens tjener som i sannhet ikke var menneskers tjener, men en mann som uten omsvøp talte det Gud la ned i hans hjerte. Ett budskap til frelse. Ett budskap til forløsning. Ett Dommens budskap over all falsk Guds dyrkelse, og sløvhet som fikk lede folket på en vei der ingen sann hvile fantes.

Spør etter de gamle stier... Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Halleluja! Midt i tidens frafall og villfarelse var det en farbar vei. Veien som går til det gode. De gamle stier. Intet nytt behøvdes, men bare det gamle Evangeliet forkynt rent og klart uten omsvøp og kjødelig innpakning. Herrens vei til sitt folk er alltid klar og utvetydig uansett hvilken tidsalder vi lever i. Takk og lov og Pris! De Gamle stier er farbare for Guds folk også i dag!

De Gamle stier er der hvor veien går til det gode, og veien som går til det Gode er Jesus som er veien sannheten, og livet(Joh14,6). Derfor er Jesus og de gamle stier alltid i samsvar med hverandre. Lovet være Gud og Lammet!

Så kjære venn! Gud velsigne deg til å søke opp disse velsignede Gamle stier som leder til Livet, til Guddommelig vekkelse, til Guds kraft, til Guds velsignelse, og Guds velbehag for deg, ditt liv, og din menighet.

Evangelist Gjermund Kvamme
http://home.no.net/vekkerop