Så har hver av dere! Skriv ut
søndag 21. oktober 2007 19:43
I mange kristne kirkesamfunn er det slik at det som skjer i Gudstjenesten blir bestemt og styrt av ledelsen . Ut over dette er det ofte svært lite som den enkelte bidrar med. Menigheten blir på den måten bare motagere. I etablerte gamle kirkesamfunn har de ofte faste liturgier der både innholdet og form er bestemt på forhånd.

I frie meingheter, og særlig blandt pinsevenner, har det vært mer vanlig at menigheten deltar. Det har vært rom for spontanitet, og Den Hellige Ånd har virket med sine nådegaver, tunger, tydning, profeti mm. Dette er et klart bibelsk mønster for Gudstjenesten. Paulus skriver til Koirintene om dette:

"1 Kor 14,26 Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse!"

Mange Gudstjenester, også blant pinsevenner, minner i dag mer om en forestilling eller konsert. Det lages flotte forstillinger med dans, musikk og drama, og preken kan ofte ligne på en "stand up" komedie.

Er ikke dette erstatninger for Ordet og den Hellige Ånd?

Vi trenger mer enn før og finne tilbake til våre røtter. Tilbake til urkristendommen har vært et slagord innenfor pinsebevegelsen. Vi trenger igjen å bli fylt av Ånden, så vi kan tale til hverandre med salmer, lovsanger og Åndelige viser, og synge og leke for Herren i våres hjerter.

Dersom du har opplevd Den Hellige Ånds gjerninger i ditt eget liv, og i menigheten, kan du ikke nøye deg med erstatninger. Du vil ha ekte vare. Og hva med de nye generasjoner som vokser opp? Hva gir vi dem av Åndelig mat?

Åp 2,5 "Kom derfor i hu hvad du er falt ifra, og omvend dig og gjør de første gjerninger! ellers kommer jeg over dig og vil flytte din lysestake fra dens sted, hvis du ikke omvender dig."

Apg 2,42 "Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfundet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene."

Apg 4,31 "Og da de hadde bedt, skalv det sted hvor de var samlet, og de blev alle fylt med den Hellige And, og de talte Guds ord med frimodighet."