I denne tid! Skriv ut
lørdag 02. februar 2008 00:44

Det er ingen godt bevart hemmelighet at vi lever i helt spesielle tider, hvor man erfarer både fysisk og åndelig ekstremvær.
Vi pinsevenner har kanskje sittet litt tilbakelent i våre godstoler og latt oss forarge over kirke og samfunn som med vitende og vilje bryter ned det kristne fundament de selv er bygget på. Men merkelappen "pinsevenn" er ingen uangripelig garanti mot eget forfall i troslivet.

    Vi er unektelig mennesker av kjøtt og blod, vi også , selvom vi taler i tunger. Og Paulus var og er ikke alene om å bekjenne at han ikke allerede hadde grepet alt. Dvs.:Han er kanskje alene om å bekjenne det, men realiteten bak er han ikke alene om.

    Skriften oppfordrer oss til stadig å våke og be, for at vi ikke skal trå feil og gradvis bevege oss bort fra den vei Herren vil vi skal gå på for å komme til rett sted; --der hvor Han er. Vi vet at Jesus er Veien. At Han er Ordet. Og at dette Ordet finner vi i Guds Ord. Og Guds Ord finner vi i Bibelen. Uforfalsket og fullkomment. Ordet er Sannheten. Gitt oss av Gud på overnaturlig vis.

    Guds Ord kan ikke etterprøves av mennesker. Det kan ikke sensureres av mennesker. Det kan ikke veies og måles og bli funnet for lett av mennesker;--- det betyr i så fall at menneskene vil bli funnet for lett av Ham.

    Hva vil jeg si med dette? Jo, jeg vil trykke på ,så kraftig jeg kan, at hele vårt trosliv--Livet i Gud i Jesus Kristus, har sitt absolutte fundament i Bibelen--HELE Bibelen. Ord for ord -og tøddel for tøddel-- i Bibelen. Åpenbart til oss og for oss på guddommelig vis --ufattelig og underfullt -- ved Guds egen Hellige Ånd.

    Det er dette absolutte fundament--alle fundamenters fundament--- som nå angripes og hakkes i stykker bit for bit. Også blant oss pinsevenner.

    Hvordan kan jeg si det? Jeg kan si det fordi jeg ser både enkeltpersoner og menigheter praktiserer og "rettferdiggjør" ordninger og levesett som Bibelen klart og tydelig sier Gud har i mot. F.eks. mht. seksualliv, ekteskap og tjenesteordninger. Og skammer seg over og skjuler korset. Og jeg leser hvordan både leg og "lærd" utfører alle slags liksom-intellektuelle krumspring for å (bort)-forklare og problematisere det Bibelen snakker enkelt og klart om. Man snakker om "vanskelige" bibelsteder. Men det vanskelige er vel heller å ta Ordet på alvor og å etterleve det. Særlig når menneskelig fornuft og erfaring trekker i motsatt retning. Og når "samfunnet" vet så mye bedre og er så fordømmende. Jeg har til og med hørt at en pinsepastor forkynner at Paulus sikkert ikke syntes det var passende å forkynne det han egentlig mente,pga. holdningen i samfunnet rundt ham ,og derfor skrev ting han ikke sto for. Hva er dette? Det er et (patetisk) og blasfemisk forsøk på å slå beina vekk under Bibelens troverdighet. Intet mindre.

    Hvem tror vi at vi er, når vi tenker at vi kan forbedre Guds Ord og tanker mht. medlidenhet og rettferdighet og sannhet og visdom og kjærlighet? Han som har skapt alt. Han som ga sin Sønn til korset. Han hvis tanker er så mye høyere enn menneskers tanker,som himmelen er over jorden?

    Nå har--som kjent--Gud gitt hvert menneske en fri vilje. Så hver og en får finne sin vei og leve sitt liv. Men jeg vil oppmuntre alle til å tviholde på den skatt som er oss overgitt:Kjærligheten til Sannheten--til Guds Ord.(2 Tess.2,10) Og på ny søke tilbake til husets inngang og til den enfoldige troskapen mot Ham. Og bli stående i denne tid.

    For det gjelder Livet.

 

Tove Dahl,Asker.
Forkynner i pinsebevegelsen.